Studio Benevolo, gevestigd aan Ploegdreef 43, 7006 KK Doetinchem, respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Delen met derden

Studio Benevolo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Studio Benevolo gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@studiobenevolo.nl, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Studio Benevolo kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Studio Benevolo en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Studio Benevolo verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens, mits je een offerte aanvraagt
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken

Studio Benevolo verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kan Studio Benevolo je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Studio Benevolo.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Benevolo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet. Studio Benevolo zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Studio Benevolo maakt gebruik van anonieme cookies van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. We gebruiken de anonieme gegevens alleen om onze website te verbeteren. Studio Benevolo houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres), tenzij u daarvoor kiest (bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier) en deze informatie specifiek vermeldt. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. Een andere functionaliteit die op onze website gebruikt maakt van cookies is het Google Maps kaartje voor de routebeschrijving naar ons reclamebureau.

Google Analytics

Studio Benevolo heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Studio Benevolo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Studio Benevolo heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Studio Benevolo heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@studiobenevolo.nl. Studio Benevolo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Studio Benevolo, gevestigd aan Ploegdreef 43, 7006 KK Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.