3D-ontwerp en flyers

OBS de Huet

 

In opdracht van openbare basisschool De Huet te Doetinchem heb ik samen met Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau een 3D-ontwerp van het nieuwe schoolplein gemaakt.

OBS de Huet is een openbare basisschool waar alle kinderen en hun ouders ongeacht afkomst en geloof welkom zijn. Kinderen leren open te staan voor anderen, respectvol te zijn. In de zomer van 2015 is de school intern verbouwd. De kinderen van groep 1 tot en met 8 hebben actief meegedacht over de veranderingen in school. Hierbij hebben ze ook aangegeven dat de buitenruimte aangepast moet worden. Ze willen klimmen, klauteren, verstoppen, sporten, spelen en ‘chillen’. Dankzij deze inbreng van de kinderen hebben we een fantastisch 3D-ontwerp kunnen maken voor de nieuwe buitenruimte. Ik heb bovendien een mooie flyer ontworpen die onder buurtbewoners is verspreid om ze uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst van het nieuwe buurtplein. Voor meer informatie over deze school klik hier!